Domácí

Co by měla obsahovat nájemní smlouva

zdroj: pixabay.com

Co by měla obsahovat nájemní smlouva a co naopak ne, ačkoli je to nepsaným pravidlem? Co vše od protistrany požadovat a co už nejste povinni podepsat?

Doba, na jakou smlouvu sjednáváte.

Doba, na jakou je smlouva sjednána, tedy na jak dlouho máte s jistotou bydlení pronajato, je jednou z nejdůležitějších otázek. Ujasněte si, jak dlouho máte představu, že v bytě zůstanete, zda jste student hledající byt na jeden semestr nebo pár s dětmi hledající domov na delší dobu.

Pokud by tato informace ve smlouvě nebyla uvedena, bude se automaticky počítat s tím, že máte byt pronajat na dobu neurčitou. Tahle varianta je nevýhodná především pro toho, kdo bydlení pronajímá. Pokud se totiž nedohodnete předem, může vám nájem vypovědět jen v případech, kdy mu to umožňuje zákon. Pokud se dostanete do podobné situace a nebudete si jisti, doporučuji se obrátit na právního poradce. Z těchto důvodů je smlouva podepisována vždy na konkrétní období, nejčastěji na délku jednoho roku. Následně je prodlužována podle potřeby samostatnými dodatky k nájemní smlouvě.

Pokud má však bydlení, které si chce pronajmout, na starost firma, jejíž náplní práce je správa bytů a domů, zpravidla bude jednání mnohem serióznější a podpis smlouvy proběhne bez větších komplikací.

Jak je to s placením nájmu.

Stejně jako doba, na kterou si bydlení pronajímáte, je podstatné ve smlouvě uvést výši nájemného a upřesnit veškeré poplatky a kauce, které se k tomu pojí, aby nedošlo později k nedorozuměním kvůli něčemu, na co se při podpisu zapomnělo.

Mělo by být uvedeno, do kdy je potřeba zaplatit nájemné na daný měsíc (většinou to bývá předchozí měsíc) a do kolikátého je částka splatná. Pokud by však přece jen bylo ve smlouvě něco opomenuto, lze se obrátit přímo na zákony, které tohle ošetřují. 

Práva a povinnosti

Stalo se zvykem zakazovat prostřednictvím nájemní smlouvy chování zvířat. Podle zákonu však zvíře mít můžete a pronajímatel nemá právo vám to zakázat. Problém může nastat ve chvíli, kdy budete chtít prodloužit nájemní smlouvu.

Dalším častým problémem bývá přihlášení trvalého bydliště. I když mají někteří pronajímatelé snahu vám to ve smlouvě zakázat, přílišný význam to pro vás mít nebude. Na ohlašovně totiž stačí předložit nájemní smlouvu a podle zákona se přihlásit můžete.

Body ve smlouvě, na které si dát pozor, budou pro každého individuální, proto bude nejvíce záležet na té které konkrétní smlouvě.

Novinky

To Top